Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

20 grudnia 2018

NR 8 (Grudzień 2018)

Escape room, czyli jak zachęcić uczennice i uczniów do... ucieczki z lekcji

0 2105

Moje zainteresowanie „pokojem zagadek” i tym, jak wykorzystać go w nauczaniu, rozpoczęło się od postu na jednym z portali społecznościowych, w którym moi znajomi relacjonowali, jak spędzają piątkowy wieczór. Otóż postanowili zgodzić się na zamknięcie w „pokoju zagadek”, by aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniu klucza do drzwi. Każda poprawna odpowiedź na pytanie/zagadkę zbliżała ich do celu, którym było znalezienie klucza i wydostanie się z pomieszczenia. To, co mnie zainspirowało, to fakt, że uruchomili oni swoją kreatywność, współpracowali, dzieląc się wiedzą, którą następnie wykorzystywali, by udzielić poprawnych odpowiedzi i wykonać zadania. Co ważne, doskonale się przy tym bawili. Brzmi zachęcająco? Jeśli tak, to dlaczego nie przenieść „pokoju zagadek” do rzeczywistości szkolnej?

Pokoje zagadek” – escape rooms cieszą się obecnie dużą popularnością, dlatego też postanowiłam wykorzystać ją na lekcjach języka angielskiego. Ponieważ zależy mi, aby uczeniu się towarzyszyła zabawa, zdecydowałam się zachęcić moich uczniów do tego, aby... uciekli z klasy. Choć brzmi to jak zaproszenie na wagary, tak naprawdę zaprosiłam ich do włączenia się w grę polegającą na wydostaniu się z zamkniętej sali lekcyjnej. Kluczem do sukcesu w tej przygotowanej przeze mnie formie aktywności jest współpraca, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. 
Planując zamianę sali lekcyjnej w „pokój zagadek”, czyli escape room, warto wykorzystać każdą możliwą przestrzeń do tego, aby ukryć w niej zadania dla uczniów. Ważne jest, aby odpowiedzi na zagadki prowadziły do miejsca, w którym ukryty został klucz do drzwi, dlatego też chowamy zagadki w szafkach, doniczkach, za tablicami, w koszu na śmieci, pod materiałami na gazetkach ściennych, przyklejamy pod krzesłami, ławkami – może nas ograniczać jedynie własna wyobraźnia. Ponieważ uczniowie powinni wydostać się z zamknięcia w określonym czasie, a przygotowany przeze mnie pobyt w pokoju zagadek związany był z lekcją powtórzeniową, to dałam moim podopiecznym 45 minut na znalezienie klucza (lub w innej wersji 45 minut na zebranie odpowiedniej liczby punktów za wykonanie zadań; punkty te pozwalały na zabranie klucza, który był widoczny). Na początku zdarzały się sytuacje, że uczniowie omijali zadania, nie odnajdując ich, lub szybciej udawało się im odnaleźć sam klucz niż przygotowane przeze mnie zagadki. Takie doświadczenia pozwoliły mi dopracować tę formę aktywności tak, aby właśnie odnalezienie wszystkich zadań dawało możliwość otrzymania klucza do sali lekcyjnej. 

POLECAMY

Co pozytywnego można znaleźć w prowadzeniu lekcji w formie „pokoju zagadek” – escape room? 

Po pierwsze niezwykle istotna jest współpraca uczniów, którzy działają zespołowo. Jestem zwolenniczką pracy grupowej, podczas której mogę obserwować wzajemne uczenie się moich podopiecznych. Wykonując zadanie, dzielą się swoją wiedzą i wykorzystują umiejętności. Jeśli w danym momencie ich nie posiadają, to z przyjemnością obserwuję fakt, że do zdobycia niezbędnych wiadomości dążą wspólnie. W sali mogą skorzystać z komputera z dostępem do internetu, są słowniki języka angielskiego, czasopisma tematyczne, podręcznik, mogą wykorzystać własne urządzenie mobilne – wszystko po to, aby nawet w przypadku braku wiedzy na dany temat każdy uczeń miał poczucie osiągniętego sukcesu i znalazł odpowiedź podczas wykonywania zadania, ucząc się jednocześnie. Escape room to dla mnie jako nauczyciela możliwość obserwacji uczniów oraz ich zaangażowania w pracę grupową, a także okazja do poznawania klasy i jej zasobów nie tylko edukacyjnych, ale również kompetencji miękkich, np. w jaki sposób współpracują, jak dochodzą do porozumienia, do odnalezienia odpowiedzi na pytanie/zagadkę, który z moich uczniów ma zdolności przywódcze, kto organizacyjne, kto staje się nieformalnym liderem itp. 
Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść wykorzystania escape room podczas lekcji języka angielskiego jest to, że przygotowanie zajęć w formie „pokoju zagadek” wymaga nie tylko kreatywności nauczyciela, który opracowuje zadania dla dzieci i młodzieży, ale także (a może przede wszystkim) wśród uczennic i uczniów szukających odpowiedzi. Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jest wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność oraz innowacyjność uczniów. Uważam, że escape room idealnie wpasowuje się powyższe wytyczne. 
Nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu przemawiającego za wykorzystaniem escape room na lekcjach języka angielskiego. Przygotowując zagadki dla naszych podopiecznych, mamy możliwość opracowania zadań z różnych poziomów taksonomicznych, czyli takich form aktywności, które – zgodnie z taksonomią Blooma – nie odnoszą się jedynie do poziomu wiedzy, zrozumienia i zastosowania, ale dotyczą poziomów wyższych, czyli analizy, syntezy i ewaluacji. Tego typu zadania są niejednokrotnie dla uczniów wyzwaniem, ale korzyść z ich wykorzystania jest proporcjonalnie większa. Zadania te bowiem prowadzą uczniów do przetwarzania wiedzy na wyższym poziomie – podczas analizy muszą rozpoznać i wskazać elementy składowe problemu lub informacji, dlatego prosimy o podanie podobieństw i różnic, podzielenie na kategorie, wskazanie zależności. Podczas wykonywania zadań z poziomu syntezy uczniowie dostrzegają nowe połączenia między rzeczami i ujmują je w oryginalny sposób. Celem zadań z poziomu syntezy jest rozwój twórczych umiejętności, toteż prosimy podopiecznych o zaproponowanie zakończenia historii, zaprojektowanie ubioru, zaplanowanie działań, sporządzenie przepisu, rozwiązanie problemu itp. Zadania z poziomu ewaluacji pozwalają uczniom na dokonanie wyboru między kilkoma możliwościami wówczas, gdy mają ocenić, która z opcji jest lepsza, i uzasadnić swoje stanowisko. W tego typu zadaniach prosimy o ocenę, wybranie rozwiązania, uzasadnienie, zrecenzowanie, sporządzenie rankingu. Oczywiście nie twierdzę, że zadania z trzech pierwszych poziomów taksonomicznych są nieodpowiednie, ale warto pamiętać o tym, aby wykorzystywać wszystkie możliwe poziomy, a właśnie na poziomie analizy, syntezy i ewaluacji uczniowie są twórcami i pokazują swoją kreatywność. 
Oto przykłady zadań, które można wykorzystać w klasowym „pokoju zagadek”. Ponieważ mój escape room odbywa się na lekcji powtórzeniowej przed sprawdzianem z rozdziału dotyczącego ekologii i ochrony środowiska, wszystkie zadania były związane z tymi zagadnieniami.

Escape room – przykład „Ochrona środowiska”

Uczniowie wchodzą do sali, wyjaśnij im, na czym będzie polegała dzisiejsza lekcja – zostają zamknięci w sali, która na najbliższe 45 minut zamienia się w escape room – „pokój zagadek”. Nie wydostaną się z sali, dopóki nie znajdą kodu, za pomocą którego otworzą kopertę z kluczem do pracowni. Do znalezienia kodu zbliża ich rozwiązywanie kolejno odnalezionych zagadek – udzielenie odpowiedzi na pytania związane z ochroną środowiska. 
Na początek zachęć uczniów do tego, żeby poczęstowali się cukierkami, aby mieli siły na najbliższe 45 minut, które będzie wymagało od nich dużej energii. Poproś, aby nie wyrzucali papierków od cukierków. Na dnie koszyczka, w którym były cukierki, znajduje się instrukcja w kopercie, a w niej wygenerowany kod QR. 

Koperta 1. 


Po zeskanowaniu kod QR uczniowie odczytują informację:
Jesteście grupą szalonych ekologów i chcecie uchronić świat przed katastrofą ekologiczną. Znajdujecie się w jednej z fabryk, która zanieczyszcza środowisko, znaleźliście dowody na to, że właściciele fabryki pozbywają się odpadów poprodukcyjnych, wywożąc je do pobliskiego lasu i tam zakopują. Chcecie ujawnić lokalnej społeczności niecne praktyki właścicieli fabryki, niestety, zostaliście przez nich zamknięci w sali lekcyjnej na czas konferencji prasowej w lokalnych mediach. Podczas tej konferencji miała nastąpić promocja nowego produktu fabryki, a wy chcieliście właśnie wtedy przed kamerami ujawnić prawdę o fabryce i poprzeć swoje słowa argumentami. Aby to zrobić, musicie wydostać się z sali. Czy zdążycie na czas, aby opowiedzieć mieszkańcom miasta o zagrożeniu katastrofą ekologiczną? Rozwiążcie zadania zgodnie z numeracją na kopertach, aby wydostać się z sali i opowiedzieć o stanie pobliskiego lasu. Pierwsze zadanie znajduje się tam, gdzie z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy