Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

11 czerwca 2019

NR 11 (Czerwiec 2019)

Kreatywne krzyżówki – lekcja, którą zapamiętają uczniowie!

0 2092

Być może nieco przyzwyczailiśmy się do tego, że korzystamy z tablic interaktywnych, zestawów nauczycielskich i różnych zasobów internetowych. Jest to oczywiście bardzo dobre rozwiązanie, które w świetny sposób może wpłynąć na poprawienie zdolności językowych naszych uczniów. Od czasu do czasu warto jednak zwrócić uwagę na inne zasoby i możliwości, które pozwolą uczniom na chwilę relaksu językowego. Jednym z popularnych rozwiązań w tym zakresie są krzyżówki. W tym artykule pokażemy, że z pozoru zwykłe krzyżówki mogą zrobić coś bardzo dobrego dla naszych uczniów w edukacji językowej.

Zalety krzyżówek

Krzyżówka może posłużyć jako rozgrzewka językowa lub podsumowanie danej lekcji. Wystarczy tylko odpowiednio ją zaprojektować i ułożyć hasła w taki sposób, by krzyżówka okazała się efektywnym uzupełnieniem lekcji. Przy projektowaniu pomoże kilkanaście pomysłów przedstawionych poniżej.

Krzyżówki mogą też być bardzo różnorodne. Nie muszą kojarzyć się tylko i wyłącznie z rozbudowywaniem słownictwa w oparciu o dany zasób słów czy temat. Z powodzeniem możemy pokazywać naszym uczniom krzyżówki gramatyczne, frazowe i nie tylko. W zasadzie każdy temat i zakres można przedstawić przy ich pomocy. Dodatkowo, krzyżówki są też szybkie w zaplanowaniu oraz narysowaniu.

POLECAMY

Co na zwrócić uwagę?

Przede wszystkim powinniśmy ustalić wspólnie zasady dotyczące pracy z krzyżówkami. Możemy określić, jakiego rodzaju hasła oraz w jaki sposób mogą być wpisywane. W zależności od umiejętności językowych uczniów możemy proponować im krzyżówki w oparciu o różny zakres słownictwa czy rodzaje wyrazów wpisywanych do nich. Ciekawą alternatywą jest także burza mózgów, w której to uczniowie proponują zasady dotyczące sformułowania i zapisywania krzyżówek w klasie. Po ustaleniu wszystkich zasad możemy przystąpić do grania. 

Dodatkowo, jako element motywacyjny możemy zdecydować, czy dana aktywność uczniów związana z krzyżówkami będzie w jakiś sposób nagradzana. W zależności od naszej decyzji może być to na przykład znak „+” za aktywność na lekcji lub, jeżeli uczniowie zaprezentują wybitny rodzaj krzyżówki, nawet cała ocena za aktywność na lekcji i za pracę na niej. 

Kilka pomysłów na niestandardowe krzyżówki

Z czym kojarzą się naszym uczniom krzyżówki? Można z całą pewnością założyć, że zdecydowana większość z nich będzie miała na myśli odpowiednio ułożone pola, w które trzeba wpisać określone hasła. Po rozwiązaniu wszystkich zadań ukazuje się hasło główne – to jednak tylko jedna z możliwości, dopiero początek różnych wariacji dotyczących wykorzystywania krzyżówek w nauce języka angielskiego. Chcąc zaskoczyć naszych uczniów i pokazać im, że w różny sposób można modyfikować tradycyjne krzyżówki, możemy przedstawić kilka z poniższych propozycji.

Krzyżówki online czy papierowe?

Jeśli chcemy tworzyć krzyżówki online z wykorzystaniem gotowych skryptów, możemy skorzystać z różnych źródeł. Przed rozpoczęciem pracy bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie. Najlepiej odpowiednio wcześniej przygotować sobie w pliku tekstowym hasła pomocnicze oraz opisy do tych haseł. Będzie to bardzo pomocne i ograniczy stres w przypadku, gdy okaże się, że na stronie internetowej podczas naszej pracy wystąpił błąd. Jeśli będziemy mieć zapisaną kopię roboczą do krzyżówki, łatwiej i szybciej wygenerujemy pliki. 

Przy korzystaniu z narzędzi online pamiętajmy o dokładnym przeczytaniu, na jakiej zasadzie możemy z krzyżówek korzystać i jak je udostępniać. Najczęściej wystarczy, aby na kartce było logo lub link do strony, przy pomocy której krzyżówka została stworzona. Dobrą opcją jest także zapisywanie kopii krzyżówek jako pliki PDF na osobnym pendrive lub na osobnej partycji dysku i robienie kopii w chmurze tak, aby mieć archiwum krzyżówek. 

Jeśli lubimy rysować krzyżówki w różnych programach graficznych, z pewnością z pomocą przyjdą nam takie rozwiązania internetowe jak poniżej. Po stworzeniu krzyżówki pamiętajmy, aby sprawdzić dokładnie hasła i formę materiału, by nie zawierał żadnych błędów czy usterek graficznych. 

Linki: 

Pomysły na krzyżówki

 • Inne kierunki – pierwsza z możliwości dotyczy zapisywania haseł krzyżówki w innej formie przestrzennej. Mogą być to krzyżówki zapisywane poziomo lub także po skosie lub inne w swojej architekturze.
 • W krzyżówce możemy wpisywać nie tylko same wyrazy, ale także całe frazy. Dzięki temu nasi uczniowie będą ćwiczyć nie tylko pojedyncze słowa, ale także litery i literowanie wszystkich fraz. Przy wpisywaniu fraz zwróćmy uwagę uczniom, aby nie omijali krótkich wyrazów, takich jak „a”, „an”, „the” itp. Pracujemy tym samym nad większą poprawnością językową podczas uzupełniania i projektowania krzyżówek.
 • Możemy zaproponować uczniom i pokazać wcześniej uzupełnioną przez nas krzyżówkę. Zadaniem uczniów będzie znalezienie w niej celowo wprowadzonych przez nas błędów, np. błędy literowe lub też związane z zapisywaniem odpowiednich wyrazów innej kolejności. Inną opcją jest przygotowanie krzyżówki z błędnymi wskazówkami do danych haseł. 
 • Kreacja – uczniowie wymyślają swoje krzyżówki. Zamiast przygotowywać wiele rodzajów krzyżówek przed lekcją możemy z powodzeniem poprosić uczniów o przygotowanie danej krzyżówki wcześniej w domu. Dzięki temu będą mogli się wykazać, a być może dostać dodatkowy znak „+” za aktywność na lekcji. Oszczędzamy przy tym czas przeznaczony na przygotowanie takiej krzyżówki w klasie. Działa to doskonale, pod warunkiem że każdy będzie znał zasady przygotowywania takiego zadania samodzielnie. Dodatkowo, ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, jak będą z takimi krzyżówkami działać w klasie. 
 • Jeśli nasza klasa jest bardziej liczna, uczniowie mogą także wymyślać swoje własne krzyżówki na zajęciach lekcyjnych, pracując w parach lub w małych grupach. Przyspieszy to tempo prac, a z drugiej strony uczniowie będą mogli mieć więcej możliwości do komunikacji w języku angielskim podczas pracy w grupie. Daje to też wiele możliwości budowania ćwiczeń jako zadania dodatkowe, które mogą być wykonywane podczas projektowania krzyżówek. Przykładowo: możemy poprosić uczniów o korzystanie wyłącznie ze słowników angielskich lub komunikację w grupie tylko po angielsku.
 • Ciekawym rozwiązaniem graficznym jest przygotowanie krzyżówki w formie węża. Rysujemy dosyć długiego i lekko zakrzywionego węża – w jego środku zapisujemy hasło główne, np. jako zdanie. Im dłuższy wąż, tym dłuższe zdanie powinno znaleźć się w środku. Następnie wszyscy uczniowie zastanawiają się nad tym, jakie hasła pomocnicze można pisać do krzyżówki oraz jakie dać wskazówki do haseł pomocniczych w języku angielskim. Po wykonaniu całej krzyżówki możemy zawiesić ją w klasie jako prezentację pracy. Popularną formą pracy są też krzyżówki tematyczne. Jeśli uczniowie uczą się czasowników nieregularnych, mogą stworzyć taką krzyżówkę z wykorzystaniem właśnie tych form. Ciekawym pomysłem są też krzyżówki tematyczne związane z danym unitem realizowanym w szkole. Jeżeli dyskutujemy z uczniami na temat zdrowia, możemy wszystkie hasła pomocnicze oraz wskazówki w krzyżówce zaprojektować tak, aby były związane ze słownictwem i tematyką danego unitu. Takie krzyżówki posłużą z powodzeniem także jako powtórka do sprawdzianu czy kartkówki. 
 • Lustrzane pismo – krzyżówki z powodzeniem mogą być zapisane z użyciem lustrzanego pisma. Aby to zrobić, wystarczy skorzystać z poniższego konwertera tekstów na pismo lustrzane i w ten sposób przygotować krzyżówkę dla uczniów. Do jej odczytania potrzebne będzie jedynie lusterko lub odpowiedni trenin. Jest to z pewnością niecodzienna wersja krzyżówek w edukacji językowej. Link: //lingojam.com/MirrorYourText lub //www.messletters.com/pl/mirrored/
 • Możemy także wymyślić z uczniami krzyżówki gramatyczne – wtedy ustalamy, że hasłem głównym może być, na przykład, dawna nazwa czasu gramatycznego, np. Present Simple. Hasłami pomocniczymi będą wszystkie wyrazy, frazy i okoliczniki czasu, które kojarzą się z dawnym czasem gramatycznym. Dzięki temu oferujemy doskonałą powtórkę gramatyczną w formie zabawy. Przed projektowaniem krzyżówki warto sprawdzić wiedzę uczniów na temat danego czasu gramatycznego i przeprowadzić  burzę mózgów, aby zebrać możliwe hasła do wpisania do krzyżówki. 
 • Krzyżówki dodatkowo można wzbogacić o małe grafiki czy rysunki, które pomogą wzrokowcom na szybsze rozwiązanie zadania. Zastępujemy nimi hasła pomocnicze i już powstaje nieco inny wariant krzyżówki. Czasem odgadnięcie wyrazu stojącego za danym obrazkiem jest nawet trudniejsze niż przeczytanie samej podpowiedzi. Zwracamy uwagę na symbole proste i schematyczne, aby łatwiej było je uczniom odgadnąć.
 • Inną możliwością jest – zamiast zapisywania haseł pomocniczych i wskazówek w formie pisanej – zamieszczenie ich w formie symbolu. Zadanie uczniów polega na odszyfrowaniu symbolu i wpisania jego znaczenia angielskiego do krzyżówki.
 • Kolejne zastosowanie krzyżówek to takie ćwiczenie, w którym dzielimy uczniów na mniejsze grupy. Każda ma przed sobą duży arkusz szarego papieru oraz kolorowe pisaki lub markery. Zadaniem każdej grupy jest przygotowanie krzyżówki na określony temat. Zadanie można zaprojektować, przeznaczając określony czas, aby zmotywować uczniów do płynniejszej pracy i lepszego współdziałania w zespole. 
 • Możemy także przygotować krzyżówkę, która zostaje wypełniona w około 60%. Haczyk polega na tym, że w całej krzyżówce ma być umieszczona co druga litera. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie w jak najszybszym tempie oraz zapisanie w zeszycie poprawnych haseł w zeszycie. Osoby, które zrobią to zadanie najszybciej oraz poprawnie, otrzymują punkty.
 • Jeśli chcemy, możemy także przygotować gotowy szablon krzyżówki i narysować go na tablicy lub skorzystać z tablicy interaktywnej i pokazywać uczniom, a raczej odsłaniać w danym haśle kolejne litery. Wtedy od nas zależy, która litera pojawi się w danym momencie w krzyżówce. Możemy przyjąć, że zapisujemy w dowolnym miejscu krzyżówki, odsłaniając literę, np. co pięć sekund jedną. Osoba, która odgadnie dane hasło z krzyżówki, najszybciej zgłasza się, aby sprawdzić, czy ma rację.
 • Jeśli chcemy zagrać w odmianę krzyżówki, która byłaby związana z zabawą w literowanie, przedstawiamy uczniom pustą krzyżówkę. Następnie uczniowie zgłaszają się i podają dane litery alfabetu lub od razu całe wyrazy. Naszym zadaniem jest zapisanie danej litery lub całego wyrazu, jeśli występuje w krzyżówce. 
 • Warto pamiętać, że modyfikacją każdej zabawy związanej z krzyżówką jest to, że uczniowie zapisują hasło główne a nie nauczyciel, dzięki czemu ćwiczą zapisywanie wyrazów oraz refleks. 
 • Jeśli uczniowie lubią słuchać piosenek, mogą wymyślić krzyżówkę w oparciu o swoją ulubioną piosenkę. Określają tylko, kto jest autorem danej piosenki i podpowiadają kilka słów kluczowych związanych z tytułem. Następnie opracowują hasła pomocnicze do krzyżówki, które są związane z tekstem piosenki. Zadaniem innych uczniów jest odgadnięcie wyrazów, które można wpisać do krzyżówki, a na końcu podanie hasła głównego. Należy pamiętać, że hasło główne powinno być także związane z danym utworem muzycznym, np. tytułem piosenki. 
 • Ciekawą alternatywą dla zapisywania krzyżówek ręcznie są krzyżówki przestrzenne tworzone przez uczniów. W tym rodzaju krzyżówek musimy przede wszystkim zadbać o to, aby uczniowie mieli odpowiednio dużo miejsca na swobodne przemieszczanie się i ustawianie w odpowiedniej kolejności. Z powodzeniem można grać także w mn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy