Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

22 lutego 2018

NR 3 (Luty 2018)

Potencjał w obrazach
Jak urozmaicić lekcje angielskiego obrazem

0 710

Nie od dziś wiadomo, że wspomaganie procesu nauczania języka angielskiego ilustracjami i zdjęciami jest bardzo skuteczną metodą. Co ciekawe, obraz jako pomoc dydaktyczna wykorzystywany jest w bardzo szerokim zakresie, szczególnie w nauczaniu dzieci, ale tkwiący w nim potencjał odgrywa nie mniejsze znaczenie w nauczaniu osób dorosłych.

Mimo że materiały dydaktyczne dla starszych uczniów rzadko wykorzystują obraz, jest wiele sposobów na wdrożenie tego elementu w planie dydaktycznym przez nauczyciela. W rezultacie możemy sprawić, że proces uczenia się stanie się bardziej skuteczny i przyjemny dla naszych uczniów.

POLECAMY

Potencjał obrazu w procesie nauczania tkwi w jego uniwersalności. Po pierwsze, można go wykorzystywać na różnych poziomach zaawansowania znajomości języka. Jedynie sposoby pracy z obrazem i rodzaje aktywności językowych będą się różnić w zależności od biegłości komunikacyjnej uczniów. Szerokie zastosowanie obrazu pozwala na różnorodne i wielokrotne wykorzystanie go w odniesieniu do celu i charakteru ćwiczenia językowego, potrzeb uczniów i zagadnień językowych. Dodatkowo obrazy są materiałem o łatwej dostępności. Odnalezienie ilustracji pasującej do tematu zajęć i rodzaju ćwiczenia językowego nie stanowi najmniejszego problemu, jest szybkie i właściwie nic nie kosztuje.

Standardowy sposób wykorzystania obrazu to zilustrowanie nowego słownictwa, by zostało trwalej zapamiętane i bez konieczności użycia języka ojczystego na zajęciach z uczniami, których poziom językowy nie pozwala jeszcze na zrozumienie i tworzenie definicji. Oprócz powszechnie stosowanego ćwiczenia, które polega na prezentacji ilustracji wraz z nowym elementem leksykalnym i odtwarzaniu jego wymowy czy pisowni, jest wiele innych aktywności. Można je wykorzystywać na różnych etapach zajęć i w różnych celach.

Obraz a rozgrzewka językowa

Standardowym wstępnym segmentem zajęć językowych jest rozgrzewka, zwykle w postaci krótkiego ćwiczenia wprowadzającego uczniów w nastrój i dynamikę lekcji oraz przestawienie się na używanie języka angielskiego. Często wykorzystuje się w tym celu pytania o miniony tydzień lub dzień w życiu uczniów czy w przestrzeni publicznej. Alternatywą dla ćwiczenia typu small talk jest wykorzystanie w podobnym celu ilustracji z gazet lub portali informacyjnych. 

Ćwiczenie 1. 

Przedstawiając uczniom kilka zdjęć z najnowszymi wydarzeniami z kraju lub świata, prosimy o opisanie wybranych wydarzeń. Jeśli uczniowie nie potrafią odtworzyć wydarzenia, mogą tworzyć pytania do nauczyciela lub uczniów, aby otrzymać jak najwięcej informacji na ten temat, a następnie opisać całe wydarzenie samodzielnie. Warto również zaproponować uczniom, aby to oni kolejno przynosili na zajęcia kilka zdjęć obrazujących wydarzenia z tygodnia. Wówczas to uczeń, który danego dnia przygotowuje materiał obrazkowy, pełni rolę eksperta, do którego reszta grupy kieruje pytania pomocnicze. 
W ten sposób możemy też dowiedzieć się, jakie obszary tematyczne szczególnie interesują naszych uczniów.

Ćwiczenie 2. 

Jeśli wśród zdjęć znajdą się te dotyczące najświeższych spraw oraz dawnych wydarzeń, uczniowie odgadują, które wydarzenia są aktualne, a do pozostałych tworzą fake news, czyli nieprawdziwe informacje.

Ćwiczenie 3. 

Na podstawie przedstawionych zdjęć z portali informacyjnych uczniowie tworzą nagłówki artykułów lub speech bubbles z wykorzystaniem elementów językowych wskazanych przez nauczyciela, np. słowo regardless lub konstrukcja czasu future perfect.
Ciekawym materiałem obrazkowym w tym segmencie zajęć mogą być zdjęcia i obrazy o abstrakcyjnej formie lub wymowie. Można w tym celu wykorzystać abstrakcyjne reprodukcje dzieł sztuki, grafiki lub zdjęcia wykorzystywane w memach internetowych i na stronach typu explainthisimage.com. To ważne, by obraz zaskakiwał uczniów i dawał możliwość wielopoziomowej interpretacji. Element zaskoczenia czy szoku powoduje zaangażowanie uczestników. Dzięki wielu możliwościom interpretacji uczniowie mogą konfrontować ze sobą różne pomysły, wykorzystywać zróżnicowane słownictwo i co najważniejsze, nie ma niewłaściwych odpowiedzi.

Ćwiczenie 4. 

Zadaniem uczniów jest zinterpretowanie ilustracji, opowiedzenie, co przedstawia, z czym się kojarzy lub jakie emocje wywołuje.

Ćwiczenie 5. 

Uczniowie snują domysły na temat wydarzeń poprzedzających lub następujących po tych przedstawionych na ilustracjach. 

Ćwiczenie 6. 

Uczniowie samodzielnie tworzą memy z wykorzystaniem wybranych ilustracji (można do tego celu wykorzystać strony internetowe typu meme generator).

Podobnym zaskoczeniem dla naszych uczniów będzie przedstawienie im naszych zdjęć, na których podstawie skomponowane zostanie ćwiczenie językowe. Jak zawsze, personalne treści nauczyciela wzbudzają zainteresowanie uczniów, którzy dużo chętniej angażują się w aktywności językowe z nimi związane. 

Ćwiczenie 7. 

Nauczyciel przedstawia uczniom kilka zdjęć przedstawiających bawiące się dzieci. Wśród nich umieszcza swoje zdjęcie. Celem uczniów jest odgadnięcie, na którym zdjęciu jest nauczyciel. Mogą to zrobić na podstawie analizy wyglądu lub towarzyszących postaciom przedmiotów. Wówczas muszą uzasadnić swój wybór.

 

Ciekawym materiałem obrazkowym w tym segmencie zajęć mogą być zdjęcia i obrazy o abstrakcyjnej formie lub wymowie.

 

Ćwiczenie 8. 

Nauczyciel pokazuje uczniom serię zdjęć wykonanych telefonem komórkowym, np. w drodze do szkoły. Zdjęcia przedstawiają fragmenty przedmiotów i mijanych miejsc. Na ich podstawie uczniowie snują domysły co do czynności wykonywanych przez nauczyciela lub układają ciekawą historię, która mogła mu się przydarzyć po drodze. Ciekawą kontynuacją ćwiczenia może być projekt, w ramach którego uczniowie kolejno przynoszą swoje zdjęcia.

Element zaskoczenia można wywołać również poprzez pytanie lub polecenie dotyczące ilustracji, zwykłych, codziennych przedmiotów, np. powszechnie wykorzystywane na zajęciach językowych flashcards. Pytania powinny stwarzać uczniom możliwość kreatywnego spojrzenia na problem. Podobnie jak w przypadku „dziwnych” obrazów i w tym ćwiczeniu nie ma poprawnych i błędnych odpowiedzi. 

Ćwiczenie 9. 

Nauczyciel zadaje uczniom zaskakujące pytania:

  • Which item would you like to have with you if you were stuck in a lift with a person you don’t like. How would you use it?
  • What is wrong with this picture?
  • How would you use this item to get yourself out of a boring meeting at work?

Obraz a wprowadzenie do tematu zajęć

Kolejnym stałym segmentem zajęć językowych jest wprowadzenie do tematu lekcji. Celem takich aktywności jest osadzenie uczniów w charakterze, dynamice i emocjach związanych z tematyką zajęć, przypomnienie słownictwa lub konstrukcji gramatycznych i powiązanie dotychczasowej wiedzy z nowymi elementami językowymi. Obrazy wspomagają tworzenie tych połączeń. Ćwiczenie wprowadzające można oprzeć na jednej lub kilku ilustracjach z podręcznika albo wybranych grafikach z dowolnego źródła.

 

Jeśli głównym elementem zajęć jest zapoznanie uczniów z nową konstrukcją gramatyczną lub zestawienie ze sobą kilku konstrukcji, warto wykorzystać obrazy jako ilustrację zastosowania danej konstrukcji.

 

Ćwiczenie 10. 

Zestawiając ze sobą trzech lub więcej ilustracji dotyczących zajęć, prosimy uczniów o odgadnięcie tematu zajęć i uzasadnienie swojej opinii. Jednocześnie możemy dopytać uczniów o różnice i podobieństwa pomiędzy ilustracjami.

Ćwiczenie 11. 

Każdy z uczniów w parze lub małej grupie otrzymuje jedną ilustrację, której musi się dokładnie przyjrzeć przez minutę, nie pokazując jej pozostałym uczestnikom grupy. Zadaniem uczniów jest opisanie obrazka pozostałym uczestnikom tak, aby mogli odnaleźć punkty wspólne ilustracji i na tej podstawie odgadnąć temat zajęć.

Ćwiczenie 12. 

Patrząc na ilustrację, każdy uczneń wskazuje jeden element, który się na niej znajduje, lub jedno skojarzenie. Słowa i wyrażenia wymawiają albo zapisują kolejno na arkuszu papieru puszczonym w obieg. Gdy ktoś nie potrafi podać kolejnego elementu, mówi I pass i przestaje grać. Zabawa trwa do momentu, aż zostanie jeden uczestnik, który wypowie lub napisze ostatnie słowo.

Doskonałym materiałem obrazkowym w tym segmencie zajęć mogą okazać się materiały reklamowe, czyli katalogi, ulotki, broszury i plakaty, zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Warto je wykorzystać, ponieważ zawierają bardzo dużo zdjęć przedstawiających reklamowane produkty, usługi lub wydarzenia. Anglojęzyczne materiały tego typu można z powodzeniem znaleźć w formie elektronicznej na stronach internetowych firm i sieci sklepów. Zaletą polskich materiałów jest ich dostępność, konieczność samodzielnego przywoływania w pamięci konkretnego słownictwa oraz możliwość zakreślania i wycinania elementów wykorzystywanych podczas ćwiczenia.

Ćwiczenie 13. 

Uczniowie przyglądają się wybranej reklamie nie dłużej niż dwie minuty. Ich zadaniem jest przygotowanie minutowego spotu reklamowego, w którym pokrótce omawiają produkty lub usługi do zakupienia w sklepie.

Ćwiczenie 14. 

Uczniowie otrzymują polskojęzyczne materiały reklamowe. Ich zadaniem jest podpisanie elementów, które potrafią nazwać po angielsku na samoprzylepnych karteczkach typu post-it oraz przyklejenie ich we właściwych miejscach w materiale. Nauczyciel może przerwać ćwiczenie, zanim uczniowie przykleją karteczki i poprosić o zamianę materiałów wraz z przygotowanymi karteczkami w parach. Tym razem uczniowie otrzymują katalog wraz z angielskimi nazwami i samodzielnie muszą przykleić je we właściwych miejscach.

Obraz a przyswajanie nowych informacji

Celem tej fazy zajęć jest odpowiednie zaprezentowanie uczniom nowych informacji. Może tego dokonać zarówno nauczyciel, jak i wybrani uczniowie lub cała grupa. Dobór odpowiednich obrazów i ich właściwe wykorzystanie wpływa na lepsze zrozumienie tematu i trwalsze zapamiętanie szczegółów z nim związ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy