Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

22 grudnia 2017

NR 2 (Grudzień 2017)

Uczeń dyslektyczny na lekcji języka obcego

0 1057

Niemal każdy nauczyciel języka obcego ma wśród swoich uczniów osobę z dysleksją. Dla wielu z nich jest to wyzwanie, któremu trudno sprostać. Niektórzy w ogóle nie pochylają się dodatkowo nad taką osobą, bo nie wiedzą, jak z nią pracować. Co w takim razie należy wiedzieć, pracując z dyslektykiem? Od czego zacząć?

Kształcenie w zawodzie a dysleksja

Studia filologiczne nie przygotowują studentów metodycznie i dydaktycznie do pracy w charakterze nauczyciela czy lektora. Zapewniają obecność tychże zagadnień w sylabusie uczelni i na tym sprawa się kończy. Piszę to dlatego, że jako metodyk na co dzień spotykam się z absolwentami studiów filologicznych, którzy sami otwarcie mówią, że takie zajęcia były przysłowiową „zapchajdziurą”. A wiedza w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych pozostawia wiele do życzenia.

POLECAMY

Gros absolwentów kończących studia filologiczne nie ma bladego pojęcia o rozwoju człowieka na poszczególnych etapach jego życia. Nie wie, jak dobrać metody i techniki pracy lub stworzyć szkicu swojej lekcji. Nie chciałabym demonizować wszystkich zajęć z metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych oraz prowadzących je wykładowców. Jednak z moich kontaktów z absolwentami kierunków filologicznych i mojego doświadczenia jako studentki wyłania się obraz zajęć w żaden sposób nieprzystających do tego, z czym mierzy się nauczyciel na początku swojej drogi zawodowej.

Jak w takim razie pracować z uczniem dyslektycznym?

Przede wszystkim dla każdego ucznia dyslektycznego nauczyciel ma obowiązek przygotować wykaz dostosowania wymagań edukacyjnych z języka, którego naucza. Zadaniem nauczyciela jest posiadanie wiedzy:

 • na czym polegają specyficzne trudności i zaburzenia w zakresie podstawowych funkcji poznawczych, 
 • w jaki sposób mogą pojawiać się i przejawiać w nauce języka obcego, 
 • jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, 
 • jak go oceniać i przede wszystkim jak mu pomóc.

Wielu nauczycieli na własną rękę szuka pomocy, gdzie tylko może. Bywa też tak, że nauczyciele języków obcych traktują ucznia dyslektycznego tak samo jak każdego innego w swojej klasie. Jest to przykład rażących uchybień w pracy z uczniem dyslektycznym, polegających na lekceważeniu opinii psychologiczno-pedagogicznych. 

Chciałabym zaproponować wszystkim tym, którzy posiadają wśród swoich uczniów osoby z dysleksją, kilka pomysłów na to, w jaki sposób umożliwić uczniowi pracę podczas zajęć języka obcego i jak go konstruktywnie wspierać. 

Praca z uczniem dyslektycznym w dużym zespole jest sporym wyzwaniem – zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Nie jest to proste zadanie dla żadnej ze stron. Często warunki szkolne również nie sprzyjają, a wręcz utrudniają pracę uczniowi dyslektycznemu i jego nauczycielowi. Jako nadrzędny cel stawiam sobie zawsze wypracowanie relacji satysfakcjonującej obie strony, stosując elementy tutoringu. Nie zawsze się to udaje, ale w większości przypadków uczniowie dyslektyczni przyznają, że chętnie uczęszczają na prowadzone przeze mnie lekcje, chociaż wielu z nich dla postronnego obserwatora nie osiąga oszałamiających wyników mierzalnych testami. Jak powiedziała podczas jednego ze szkoleń dr Katarzyna Maria Bogdanowicz, dysleksja to wcale nie jest wymarzony kompan, ale można nauczyć się z nią żyć i osiągnąć sukces. Bowiem uczeń dyslektyczny może go osiągnąć. Potrzebuje większych nakładów pracy, więcej czasu, innych metod, często pomocy 
z zewnątrz. Kroczy po nierzadko wyboistej ścieżce i naprawdę warto mu w tej drodze towarzyszyć.

Wskazówki do pracy

 1. Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj opinię psychologiczno-pedagogiczną swojego ucznia, a następnie skonfrontuj ją z rzeczywistością. 
 2. Spotkaj się z uczniem i porozmawiaj z nim. Zapytaj, co jego zdaniem sprawia mu największą trudność w nauce języka obcego, a jakie zagadnienia przyswaja bez problemu. Zapytaj, co ułatwia, a co przeszkadza mu zgłębianie lingwistycznych zawiłości. Możesz przygotować listę pytań i poprosić ucznia, żeby zastanowił się nad odpowiedziami i nagrał je. Dasz mu szansę na wyrażenie opinii.
 3. Przygotowuj zadania, gry i zabawy przyjazne dla ucznia dyslektycznego. Uczeń ma kłopot z nauczeniem się po kolei nazw miesięcy? Przydziel poszczególnym osobom nazwy miesięcy i poproś, żeby ustawiły się w sali w odpowiedniej kolejności. Sprawdzasz znajomość miesięcy testowo? Daj uczniowi dyslektycznemu zadanie, w którym będzie musiał ustawić je w odpowiedniej kolejności, a nie wypisać z głowy. Wydłuż czas na pracę.
 4. Przejrzyj podręcznik i zastanów się, w jaki przyjazny dla osoby dyslektycznej sposób możesz wprowadzić występujące w nim treści? Podpowiadaj uczniowi, w jaki sposób może uczyć się w domu i pomóż mu, wysyłając – na przykład – pliki dźwiękowe do czytanek z podręcznika.
 5. Przypominaj uczniowi i jego rodzicom/opiekunom prawnym o higienie pracy w domu. Promuj trening w spokojnym miejscu, o tej samej porze, z ograniczeniem bodźców zewnętrznych.
 6. Planujesz podczas lekcji pracę grupową? Pamiętaj, aby nie tworzyć grupy z samych uczniów dyslektycznych. Uczniowie dobierają się w grupy z powodów towarzyskich. Uczniowi dyslektycznemu nie wpadnie do głowy, że większą korzyść w wykonaniu zadania przyniesie mu obecność w mieszanej grupie, a nie z kolegami, którzy podobnie jak on są uczniami dyslektycznymi. Nie musisz głośno uzasadniać podziału na grupy, ale naprawdę możesz go sprytnie zorganizować.
 7. Tam, gdzie to możliwe, stawiaj na ustne odpowiedzi, a oceniając pracę ucznia, pamiętaj o stosowaniu odrębnych kryteriów. Spróbuj włączyć – obok oceniania sumującego – ocenianie kształtujące.
 8. Pomóż uczniowi zrozumieć, ż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy