Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills , Otwarty dostęp

11 czerwca 2019

NR 11 (Czerwiec 2019)

Let’s sing! O piosenkach na języku angielskim

0 1193

Kiedy myślę o najzabawniejszej lekcji języka angielskiego, w której uczestniczyłam, przypomina mi się ta, podczas której poznałam drugi okres warunkowy. Należę do pokolenia, które najczęściej język angielski zaczynało poznawać dopiero w szkole średniej, toteż z rozrzewnieniem wspominam poczucie abstrakcji, jakie towarzyszyło mi podczas przyswajania konstrukcji, w której form przeszłych używa się do wyrażenia wymyślonych sytuacji, które są sprzeczne z faktami z teraźniejszości i w związku z tym niemożliwe, by się wydarzyły w teraźniejszości lub przyszłości. Stwierdzenie, że drugi okres warunkowy to tak zwana „nierealna teraźniejszość” wcale zbyt wiele mi wtedy nie rozjaśniało. Pamiętam jednak, że nie do końca rozumiejąc wtedy kontekst, w którym powinnam używać drugiego okresu warunkowego, nie popełniałam błędów językowych. Dlaczego? Otóż dlatego, że podczas tej pamiętnej lekcji pojawiło się coś jeszcze – piosenka. 

POLECAMY

Nasza nauczycielka języka angielskiego włączyła nam ścieżkę dźwiękową z fragmentem musicalu Skrzypek na dachu: If I were a rich man, którą dzisiaj uczniowie mogą nawet obejrzeć: bit.ly/1sGPNck1 (5’41”). Podczas lekcji uzupełnialiśmy tekst piosenki, wstawiając podczas słuchania w luki odpowiednie formy czasu Past Simple i would z bezokolicznikiem. Melodia długo rozbrzmiewała na szkolnym korytarzu, gdyż podśpiewywaliśmy owo słynne „(...) yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum (...)”, co więcej, dzięki tej lekcji jakoś niespecjalnie mnie zaskoczyło were po I w początku piosenki: If I were a rich man. Do dziś korzystam z tego utworu, gdyż moi uczniowie lubią go nucić. Oczywiście mogłabym włączyć coś bardziej współczesnego moim podopiecznym, na przykład utwór If I were a boy Beyonce, ale doświadczenie mi podpowiada, że z If I were a rich man jest po prostu zabawniej. 

Ćwiczenie: 
Complete the sentences to make Type 2 conditional and Past Simple.

„Dear God, you .......... many, many poor people.
I realize, of course, that it’s no shame to be poor.
But it’s no great honor either!
So, what would have been so terrible if I had a small fortune?”.

If I .......... a rich man,
Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
All day long I’d biddy biddy bum.
If I were a wealthy man.
I .......... to work hard.
Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
If I were a biddy biddy rich,
Yidle-diddle-didle-didle man.

I .......... a big tall house with rooms by the dozen,
Right in the middle of the town.
A fine tin roof with real wooden floors below.
There would be one long staircase just going up,
And one even longer coming down,
And one more leading nowhere, just for show.

I ........ my yard with chicks and turkeys and geese and ducks
For the town to see and hear.
And each loud „cheep” and „swaqwk” and „honk” and „quack”
.......... like a trumpet on the ear,
As if to say „Here lives a wealthy man”.

If I .......... a rich man,
Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
All day long I’d biddy biddy bum.
If I .......... a wealthy man.
I .......... to work hard.
Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
If I .......... a biddy biddy rich,
Yidle-diddle-didle-didle man.

I see my wife, my Golde, looking like a rich man’s wife
With a proper double-chin.
Supervising meals to her heart’s delight.
I see her putting on airs and strutting like a peacock.
Oy, what a happy mood she’s in.
Screaming at the servants, day and night.

The most important men in town .......... to fawn on me!
They .......... me to advise them,
Like a Solomon the Wise.
„If you please, Reb Tevye...”.
„Pardon me, Reb Tevye...”.
Posing problems that .......... a rabbi’s eyes!
And it won’t make one bit of difference if i answer right or wrong.
When you’re rich, t
...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy