Dołącz do czytelników
Brak wyników

Speak up

24 listopada 2017

NR 1 (Październik 2017)

3…2…1… start!
12 szybkich pomysłów na ciekawe zajęcia!

0 810

W dzisiejszych czasach półki nauczycieli wręcz uginają się od pomocy dydaktycznych. Niezaprzeczalne jest to, że kolorowe i ciekawe materiały wpływają na atrakcyjność zajęć, a uczniowie często oczekują od nas coraz więcej. A co jeśli zdecydujemy się przyjść na lekcję tylko z kartką papieru i długopisem lub zwyczajnie z „pustymi rękami”? Czy lekcja nadal będzie atrakcyjna?
 

Przedstawione ćwiczenia, które można zastosować w klasie, małej grupie lub na zajęciach indywidualnych, posłużyć mogą jako inspiracja do przeprowadzenia całych zajęć lub tylko ich części. Można je dowolnie modyfikować oraz dostosowywać do poziomu językowego uczniów. Opisane ćwiczenia z pewnością pobudzają kreatywność uczniów, zaspokajają potrzeby kontaktów społecznych, wpływają na rozwój kompetencji językowych, a tym samym uatrakcyjniają zajęcia językowe.

POLECAMY

Propozycje ćwiczeń dla małej grupy uczniów lub klasy

The longest sentence wins

Potrzebujemy tablicę, kredę/mazak
Co ćwiczymy? Gramatykę, słownictwo, ortografię
Dzielimy uczniów na dwie lub więcej grup. Dzieci ustawiają się w rzędach, przodem do tablicy. Nauczyciel wybiera konstrukcję bądź zagadnienie gramatyczne, np. drugi tryb warunkowy, strona bierna, czas przeszły prosty itd. Zadaniem każdej grupy jest utworzenie jak najdłuższego, poprawnego gramatycznego zdania, które oczywiście jest również poprawne semantycznie. Jak przebiega ćwiczenie? Najpierw nauczyciel ustala limit czasowy, podaje konstrukcję lub zagadnienie gramatyczne, a następnie pierwsze osoby z poszczególnych grup piszą jedno słowo na tablicy, przekazują kredę lub mazak następnej osobie, która również może napisać tylko jedno słowo, i tak po kolei, aż upłynie limit czasu. Nie można zmieniać kolejności napisanych słów ani też ich zmazywać. Wygrywa ta grupa, która utworzy dłuższe, poprawne, dobrze napisane zdanie.

Undesirale objects

Potrzebujemy tablicę, kredę/mazak
Co ćwiczymy? Gramatykę, słownictwo, mówienie
Nauczyciel zapisuje na tablicy niepożądany przedmiot, np. pióro, następnie prosi uczniów o podanie przykładów użycia tego przedmiotu, np. jako pióro do pisania; ozdoba na kapeluszu; coś, czym możemy kogoś połaskotać itd. Następnie dzieli uczniów na małe grupy, zapisuje kolejny przedmiot na tablicy i daje chwilę czasu na burzę mózgów. Grupa, która wymyśli najwięcej ciekawych użyć dla danego przedmiotu, wygrywa. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni komunikować się ze sobą w języku angielskim.

Find who wrote it

Potrzebujemy pocięte w szerokie paski kartki papieru, pudełko 
Co ćwiczymy? Tworzenie pytań, mówienie
Na każdej karteczce nauczyciel pisze początek zdania, np. If I won a lot of money, I’d…, I’m happy because…, I would be sad, if… itd., następnie rozdaje każdemu uczniowi dwie lub więcej karteczek. Zadaniem uczniów jest dokończenie otrzymanych początków zdań. Po dokończeniu zdań uczniowie wrzucają zgięte na pół karteczki do pudełka. Następnie każda osoba wyciąga karteczkę z pudełka i upewnia się, że zdanie nie jest jej autorstwa. Jeżeli tak się stanie, umieszcza ją ponownie w pudełku i losuje inną karteczkę. Kolejnym zadaniem jest znalezienie autora napisanego zdania poprzez zadawanie pytań. Uczeń nie może zadać pytania typu: Did you write this? Gdy uczeń odnajdzie autora, losuje kolejną karteczkę. Zwycięzcą jest osoba, która odnajdzie jak najwięcej autorów wylosowanych karteczek.

One word change

Potrzebujemy tablicę, kredę/mazak
Co ćwiczymy? Gramatykę, słownictwo, ortografię
Nauczyciel pisze dość rozwinięte zdanie na tablicy. Uczniowie podchodzą pojedynczo do tablicy i zmieniają napisane zdanie słowo po słowie, pamiętając o zachowaniu poprawności gramatycznej i znaczeniowej. Nowe zdanie najlepiej pisać od nowej linijki, zachowując oryginalne zdanie. Za każdym razem można zmienić tylko jedno, nowo napisane słowo. Uczniowie mogą...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy