Dołącz do czytelników
Brak wyników

Speak up

24 listopada 2017

NR 1 (Październik 2017)

3…2…1… start!
12 szybkich pomysłów na ciekawe zajęcia!

0 671

W dzisiejszych czasach półki nauczycieli wręcz uginają się od pomocy dydaktycznych. Niezaprzeczalne jest to, że kolorowe i ciekawe materiały wpływają na atrakcyjność zajęć, a uczniowie często oczekują od nas coraz więcej. A co jeśli zdecydujemy się przyjść na lekcję tylko z kartką papieru i długopisem lub zwyczajnie z „pustymi rękami”? Czy lekcja nadal będzie atrakcyjna?
 

Przedstawione ćwiczenia, które można zastosować w klasie, małej grupie lub na zajęciach indywidualnych, posłużyć mogą jako inspiracja do przeprowadzenia całych zajęć lub tylko ich części. Można je dowolnie modyfikować oraz dostosowywać do poziomu językowego uczniów. Opisane ćwiczenia z pewnością pobudzają kreatywność uczniów, zaspokajają potrzeby kontaktów społecznych, wpływają na rozwój kompetencji językowych, a tym samym uatrakcyjniają zajęcia językowe.

POLECAMY

Propozycje ćwiczeń dla małej grupy uczniów lub klasy

The longest sentence wins

Potrzebujemy tablicę, kredę/mazak
Co ćwiczymy? Gramatykę, słownictwo, ortografię
Dzielimy uczniów na dwie lub więcej grup. Dzieci ustawiają się w rzędach, przodem do tablicy. Nauczyciel wybiera konstrukcję bądź zagadnienie gramatyczne, np. drugi tryb warunkowy, strona bierna, czas przeszły prosty itd. Zadaniem każdej grupy jest utworzenie jak najdłuższego, poprawnego gramatycznego zdania, które oczywiście jest również poprawne semantycznie. Jak przebiega ćwiczenie? Najpierw nauczyciel ustala limit czasowy, podaje konstrukcję lub zagadnienie gramatyczne, a następnie pierwsze osoby z poszczególnych grup piszą jedno słowo na tablicy, przekazują kredę lub mazak następnej osobie, która również może napisać tylko jedno słowo, i tak po kolei, aż upłynie limit czasu. Nie można zmieniać kolejności napisanych słów ani też ich zmazywać. Wygrywa ta grupa, która utworzy dłuższe, poprawne, dobrze napisane zdanie.

Undesirale objects

Potrzebujemy tablicę, kredę/mazak
Co ćwiczymy? Gramatykę, słownictwo, mówienie
Nauczyciel zapisuje na tablicy niepożądany przedmiot, np. pióro, następnie prosi uczniów o podanie przykładów użycia tego przedmiotu, np. jako pióro do pisania; ozdoba na kapeluszu; coś, czym możemy kogoś połaskotać itd. Następnie dzieli uczniów na małe grupy, zapisuje kolejny przedmiot na tablicy i daje chwilę czasu na burzę mózgów. Grupa, która wymyśli najwięcej ciekawych użyć dla danego przedmiotu, wygrywa. W trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni komunikować się ze sobą w języku angielskim.

Find who wrote it

Potrzebujemy pocięte w szerokie paski kartki papieru, pudełko 
Co ćwiczymy? Tworzenie pytań, mówienie
Na każdej karteczce nauczyciel pisze początek zdania, np. If I won a lot of money, I’d…, I’m happy because…, I would be sad, if… itd., następnie rozdaje każdemu uczniowi dwie lub więcej karteczek. Zadaniem uczniów jest dokończenie otrzymanych początków zdań. Po dokończeniu zdań uczniowie wrzucają zgięte na pół karteczki do pudełka. Następnie każda osoba wyciąga karteczkę z pudełka i upewnia się, że zdanie nie jest jej autorstwa. Jeżeli tak się stanie, umieszcza ją ponownie w pudełku i losuje inną karteczkę. Kolejnym zadaniem jest znalezienie autora napisanego zdania poprzez zadawanie pytań. Uczeń nie może zadać pytania typu: Did you write this? Gdy uczeń odnajdzie autora, losuje kolejną karteczkę. Zwycięzcą jest osoba, która odnajdzie jak najwięcej autorów wylosowanych karteczek.

One word change

Potrzebujemy tablicę, kredę/mazak
Co ćwiczymy? Gramatykę, słownictwo, ortografię
Nauczyciel pisze dość rozwinięte zdanie na tablicy. Uczniowie podchodzą pojedynczo do tablicy i zmieniają napisane zdanie słowo po słowie, pamiętając o zachowaniu poprawności gramatycznej i znaczeniowej. Nowe zdanie najlepiej pisać od nowej linijki, zachowując oryginalne zdanie. Za każdym razem można zmienić tylko jedno, nowo napisane słowo. Uczniowie mogą również zmieniać nowe słowa. Ćwiczenie trwa, dopóki nowe zdanie jest tworzone w poprawny sposób. Do tworzenia nowego zdania nauczyciel wybiera ochotników lub też uczniowie podchodzą do tablicy po kolei.

Find your other half

Potrzebujemy kartkę papieru, długopis
Co ćwiczymy? Słownictwo (kolokacje, czasowniki frazalne), mówienie
Nauczyciel wybiera kolokacje, czasowniki frazalne lub utarte wyrażenia, zapisuje pierwszą część na jednej karteczce, a drugą na innej. Następnie miesza karteczki i rozdaje po jednej każdemu uczniowi, mówiąc im, aby zastanowili się, jakie słowo stanowiłoby idealną parę ze słowem, które mają zapisane na karteczce. Następnie uczniowie chodzą po klasie w poszukiwaniu swojej pary. Gdy znajdą swoją parę, siadają na ziemi lub w ławce. Gdy już wszyscy odnajdą swoje pary, nauczyciel pyta każdą parę o przeczytanie swojego wyrażenia i ułożenie z nim zdania. 

Change chairs if…

Potrzebujemy krzeseł ustawionych w koło
Co ćwiczymy? Słownictwo, rozumienie ze słuchu
Ustawiamy krzesła w kształcie koła, zostawiamy jedno miejsce stojące. Uczniowie siadają na krzesłach. Nauczyciel stoi i mówi: Change chairs if you… e.g.: wearing jeans. Uczniowie, którzy mają na sobie jeansy, zmieniają miejsca, nauczyciel również zajmuje miejsce siedzące. Osoba, której nie udało się usiąść, jest kolejną, która mówi: Change chairs if… Nie można zamieniać się krzesłami z osobą siedzącą obok.

Spook

Potrzebujemy tablicę, kredę/mazak
Co ćwiczymy? Słownictwo, ortografię 
Wszyscy uczniowie stają w kole. Nauczyciel wybiera ucznia – jego zadaniem jest powiedzenie pierwszej litery słowa, które ma na myśli, np. uczeń wymawia literkę „b”, mając na myśli słowo bread. Następny uczeń dodaje kolejną literkę, np. literkę „o”, myśląc, że może pierwszy uczeń miał na myśli słowo broken, i tak kolejno, dopóki nie utworzy się słowa. Osoba, która uważa, że nie można utworzyć żadnego słowa z dodanej przez poprzednika litery, mówi challenge, tzn. pyta się poprzedniego ucznia, jakie słowo miał na myśli. Jeśli uczeń poda poprawne słowo, to zostaje w grze. Odpada natomiast osoba, która nie potrafiła dodać kolejnej literki. Aby utrudnić grę, można ograniczyć się do danej kategorii, np. tylko słownictwo związane z domem, pracą lub tylko rzeczowniki bądź czasowniki.

Shapes

Potrzebujem...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy