Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

28 maja 2018

NR 4 (Kwiecień 2018)

Egzamin ósmoklasisty, czyli stare po nowemu

0 966

Reforma edukacji przyniosła za sobą wiele zmian, w tym osławiony egzamin ósmoklasisty. Nauczyciele czują się zdezorientowani, o uczniach i ich rodzicach nie wspominając. Aby uporządkować najważniejsze informacje dotyczące samego egzaminu, jak i przygotowania do niego, postanowiłam krok po kroku prześledzić przykładowy arkusz udostępniony na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
i pochylić się nad każdym zadaniem, wzbogacając je dodatkowym komentarzem oraz wskazówkami, na co zwrócić szczególną uwagę.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
od roku szkolnego 
2018/2019 
JĘZYK ANGIELSKI
Przykładowy arkusz
egzaminacyjny (EO_1)
GRUDZIEŃ 2017 
Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa
(do pobrania ze strony)
 1. Dokładnie przeanalizuj podstawowe informacje i przedstaw je uczniom:
  ◽    egzamin odbywa się w kwietniu,
  ◽    uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu,
  ◽    egzamin z języka obcego nowożytnego odbywa się trzeciego dnia egzaminów,
  ◽    egzamin trwa 90 minut,
  ◽    na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,
  ◽    na egzaminie nie można korzystać ze słowników,
  ◽    nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 2. Dokładnie przeanalizuj z uczniami typy zadań z naciskiem na UWAŻNE CZYTANIE POLECEŃ. Wytłumacz różnicę między ZAKREŚL/PODKREŚL/PRZEKREŚL:
  - zadania ze słuchu – zadanie 1, 2, 3, 4

  ▶    przypomnij uczniom, że przed przystąpieniem do słuchania zapoznają się z treścią zadania, aby wiedzieli, na jakie informacje mają zwrócić szczególną uwagę,
  ▶    jeśli zadanie wymaga wstawienia zasłyszanej informacji w lukę, to uczeń czyta również tekst znajdujący się za luką,
  ▶    przypomnij uczniom, żeby nie sugerowali się pojedynczym słowem, które usłyszą w nagraniu, ale zwracali uwagę na kontekst wypowiedzi;
  ◽ zadanie z wyborem właściwej reakcji – zadanie 5
  ▶    zwróć uwagę uczniów na fakt, iż jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki,
  ▶    podpowiedz uczniom, że mogą skreślać wykorzystane już słowa – będą wiedzieć, z jakich mogą jeszcze skorzystać,
  ▶    przypomnij uczniom, że przed przystąpieniem do rozwiązania zadania zapoznają się z jego treścią, aby wiedzieli, na jakie informacje mają zwrócić szczególną uwagę;
  ◽  uzupełnianie dialogu – wpisywanie w lukę brakującego fragmentu wypowiedzi w języku angielskim – zadanie 6
  ▶    przypomnij uczniom, że przed przystąpieniem do rozwiązania zadania zapoznają się z jego treścią i czytają również tekst znajdujący się ZA LUKĄ;
  ◽ wybieranie odpowiedzi zgodnych z treścią tekstu – zadanie 7
  ▶    przypomnij uczniom, że przed przystąpieniem do rozwiązania zadania zapoznają się z jego treścią, aby wiedzieli, na jakie informacje mają zwrócić szczególną uwagę;
  uzupełnianie tekstu usuniętymi zdaniami – zadanie 8
  ▶    zwróć uwagę uczniów na fakt, iż jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki,
  ▶    podpowiedz uczniom, że mogą skreślać wykorzystane już zdania – będą wiedzieć, z jakich mogą jeszcze skorzystać,
  ▶    przypomnij uczniom, że przed przystąpieniem do rozwiązania zadania zapoznają się z jego treścią i czytają również tekst znajdujący się za luką;
  ◽ uzupełnianie luki w zdaniach zgodnie z treścią tekstu – zadanie 9
  ▶    przypomnij uczniom, że przed przystąpieniem do rozwiązania zadania uważnie czytają tekst, a następnie zapoznają się z zdaniami pod nim. Następnie czytają tekst, ponownie wyszukując właściwe informacje. Informacja może wymagać modyfikacji, np.: a Scotsman – from Scotland;
   uzupełnianie luk w języku polskim w zdaniach zgodnie z treści...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy