Dołącz do czytelników
Brak wyników

Speak up

28 maja 2018

NR 4 (Kwiecień 2018)

Czy OK dla wszystkich jest OK?

0 617

OK, czyli ocenianie kształtujące trafiło w Polsce na podatny grunt. Część nauczycieli i rodziców, zmęczonych przestarzałymi założeniami szkoły pruskiej, odetchnęła z ulgą, gdyż nareszcie pojawiło się narzędzie oceniania przyjazne zarówno dla ucznia, rodzica, jak i nauczyciela. Wkrótce jednak okazało się,że jakkolwiek założenia oceniania kształtującego przedstawiają się pięknie i naprawdę jako te na miarę nowoczesnej szkoły, to jednak dotychczasowy system jest w szkolnictwie i w naszych głowach tak mocno zakorzeniony, że wyplenienie go stanowi nie lada wyzwanie.

Jako nauczyciel i mama przyszłego ucznia nie ukrywam, że ocenianie kształtujące jest dla mnie „strzałem w dziesiątkę”. O czymś takim myślałam już od dawna – wprowadzałam jego elementy w klasach, w których uczyłam na długo przed tym, nim zostało nagłośnione i rozpropagowane. I wiem, że nie jestem w tym odosobniona, gdyż znam nauczycieli, którzy na wieść o pojawieniu się oceniania kształtującego gromko zakrzyknęli: „Ha! Ja już od dawna tak pracuję!”.

POLECAMY

Cóż takiego nas urzekło w tego typu ocenianiu? Przede wszystkim to, że uczeń nareszcie przestaje być oceną w dzienniku i nie jest piętnowany numerem, tak jak to się dzieje w ocenianiu sumującym, ale jego działanie czy wytwór jego wiedzy podlegają konstruktywnemu komentarzowi. Dzięki temu uczeń zna swoje mocne strony i wie, jaki obszar wymaga dodatkowej pracy lub większego zaangażowania. Ocena kształtująca ma za zadanie kształtować ucznia, bo otwiera mu drzwi do pracy nad sobą, a nie krzywdzi czy stygmatyzuje. Również rodzice ucznia są na bieżąco z jego postępami, które stają się dla nich czymś więcej niż tylko 1 czy 5. Krótki komentarz jest przecież o wiele bardziej czytelny niż goła ocena, prawda?

Faktem jest jednak to, że po ogromnej fali zachwytów pojawiły się głosy krytykujące ocenianie kształtujące – głosy zarówno rodziców, uczniów, jak również samych nauczycieli.

OK a uczniowie

Uważam, że oceny sumujące nie są konstruktywną miarą wiedzy i umiejętności ucznia. Sprawiają, że lwia część uczniów uczy się nie dla własnego rozwoju, ale po to, aby dostać nagrodę na koniec roku szkolnego lub dlatego, że każą im rodzice lub rodzice/dziadkowie obiecali, że coś im kupią, jak otrzymają dobrą ocenę. Uczniowie to potwierdzają i dodają, że jeśli za coś nie lubią szkoły, to właśnie za oceny. Oczywiście znajdą sięi takie świadome jednostki, które uczą się dla siebie i dla swojej własnej satysfakcji, ale są to jedynie wyjątki. Cała reszta z pokorą przyjmuje narzucone im zasady. Z moich rozmów z uczniami wynika, że dzięki otrzymaniu oceny kształtującej ich motywacja wzrasta dużo bardziej niżw przypadku otrzymania oceny sumującej, a co najważniejsze – ich motywacja nie spada tak drastycznie, jak w przypadku otrzymania słabej oceny sumującej. Widać to gołym okiem. Młodsi uczniowie podkreślają, że czytają komentarz oceny kształtującej razem z rodzicem, czyli pojawia się element wspólnego spędzania czasu, czyli to, co w dzisiejszych czasach jest mocno deficytowe. Starsi uczniowie podkreślają fakt, iż ocena kształtująca nie stygmatyzuje, ale sprawiedliwie uwidacznia ich mocne strony i to, nad czym muszą się jeszcze pochylić i popracować.

Jednakże starsi uczniowie wskazują, że ocena kształtująca winna pojawiać się na każdym etapie edukacyjnym – nie tylko w szkole podstawowej, ale w szkołach średnich oraz na uczelniach. Wielu moich uczniów mówi o tym, iż ocena kształtująca nie ma tak naprawdę przełożenia na to, co czeka ich po opuszczeniu murów szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej. Zatem może na dłuższą metę powodować ogromny stres w sytuacji, kiedy uczeń do niej przyzwyczajony zostanie skonfrontowany z oceną sumującą w późniejszych latach swojej nauki. Nie sposób odmówić im racji, a ich słowa mogą być przyczynkiem do dyskusji na temat racji bytu oceniania kształtującego w szkolnictwie nie tylko podstawowym czy ponadpodstawowym, ale również wyższym.

OK a rodzice

Rodzice/opiekunowie prawni często zwracają uwagę na przystępność, zrozumiałość i przyjazny charakter oceny kształtującej. Otwarcie mówią o tym, że łatwiej jest im przyjąć do wiadomości, że dziecko radzi sobie z tymi zagadnieniami, a nie radzi sobie z innymi niż przełknąć ocenę niedostateczną, która nie niesie przecież za sobą żadnego wyjaśnienia. Łatwiej jest im także rozmawiać ze swoim dzieckiem na temat tego, z czym radzi sobie dobrze, a nad czym musi jeszcze popracować. Ocena kształtująca nie obciąża negatywnymi emocjami, a daje możliwość pracy nad sobą. Bardzo często dostaję od rodziców informację zwrotną z podziękowaniami, w której często wspominają, że dzięki tej ocenie zarówno oni, jak i dziecko, wiedzą, na jakim etapie jest ich pociecha.

Jednak jest też ta druga strona medalu. Wielu rodziców mimo wszystko pyta: „A ta ocena to tak bardziej 4 czy 5?”, czyli nadal daje o sobie znać szkoła pruska z jej wtłaczaniem ucznia w ramę oceny. Są także rodzice, którzy pytają mnie: „A kiedy w dzienniku pojawi się normalna ocena?”. To smutne, że to, co tak naprawdę nas rani, sprawia nam przykrość i jest w sprzeczności z naszymi potrzebami, odbieramy jako naturalne i normalne. Świadomi rodzice bardzo dziękują za traktowanie ich dziecka z należytą mu godnością, ale przyznają, że obawiają się tego, że dzieci traktowane tylko i wyłącznie oceną kształtującą doświadczą szoku w zetknięciu z ocenianiem sumującym.

OK a nauczyciele

Według mnie ocenianie kształtujące uczłowiecza, a nie odczłowiecza nauczyciela. Ukazuje go jako osobę, której naprawdę leży na sercu dobro ucznia i która podchodzi do każdego indywidualnie. Z utęsknieniem wypatruję tego dnia, gdy zmienią się statuty szkół i ocena kształtująca będzie jedyną możliwą i dozwoloną.

W ubiegłym roku zdecydowałam się na ocenianie postępów moich uczniów z klas I–III tylko i wyłącznie kształtująco. Dobrnęłam tak do końca pierwszego półrocza, kiedy to okazało się, że muszę dopisać oceny sumujące do kształtujących, gdyż statut szkoły zakłada wystawienie oceny półrocznej na podstawie ocen sumujących! Na nic się zdało moje tłumaczenie. Statut to statut i z nim się nie dyskutuje. Stosuję więc rozwiązanie kompromisowe. W młodszych klasach wprowadzam dwa rodzaje oceniania – ocenianie sumujące i ocenianie kształtujące. I chociaż zgodnie z założeniem OK powinnam wystawiać albo taką, albo taką ocenę, to postanowiłam zmodyfikować moją wersję OK i skroić ją na miarę wymogów szkolnych, a także potrzeb uczniów i moich własnych.

W starszych klasach staram się wystawiać oceny kształtujące tak często, jak to tylko możliwe, co spotyka się z dużą aprobatą dzieci, ale w głębi duszy czuję dyskomfort, bo wiem, że oceniając sumująco, mimo wszystko przykładam swoją cegiełkę do tego, w co nie wierzę i czemu jestem przeciwna.

Znam wielu nauczycieli, którzy cenią sobie OK, jednak wiele koleżanek i kolegów burzy się przeciwko niemu, gdyż uważają, że przygotowanie oceny kształtującej dla każdego ucznia zabiera sporo czasu. Zgadzam się, ale czy jest to naprawdę mocny argument? Nie sądzę, ponieważ cały czas przyświeca mi myśl, ile dobrego może się zadziać z nami jako nauczycielami, ale przede wszystkim z uczniem, jeśli zamienimy ocenę sumującą na kształtującą. A ile może się zmienić na korzyść w relacji nauczyciel – uczeń? Jednak przede wszystkim musimy najpierw tej zmiany chcieć. Ona musi zadziać się w nas, żebyśmy byli gotowi zrobić następny krok i zmieniać współczesną szkołę. Na razie nie udało mi się w mojej szkole przewalczyć całkowitej likwidacji oceny sumującej na rzecz kształtującej. Jednak nie ustaję w wysiłkach, aby uświadomić nauczycielom, jaką krzywdę robimy naszym uczniom w miejscu, które z założenia powinno być dla nich przyjazne w każdym swoim aspekcie.

Świadomi rodzice bardz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy