Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

24 listopada 2017

NR 1 (Październik 2017)

Let's CLIL together!
Czyli innowacyjna lekcja języka angielskiego przeprowadzona metodą CLIL – Content and Language Integrated Learning

0 1850

Uczenie za pomocą metody CLIL nie jest nowością na rynku językowym. Pojawiło się we wczesnych latach 90. XX wieku i sukcesywnie wchodzi do kanonu nauczania języka angielskiego na całym świecie. Jako kreatywni  nauczyciele języków obcych powinniśmy szukać sposobów ulepszania i aktywizowania naszych metod nauczania, sprawiać, aby proces nabywania wiedzy stawał się łatwiejszy i bardziej przyjazny dla naszych uczniów. Podstawy CLIL stanowią właśnie o tym.

Główne założenia

Głównym założeniem Content and Language Integrated Learning jest zintegrowanie kształcenia przedmiotowo-językowego, uczenie przedmiotu za pomocą języka obcego, gdzie treści programu nauczania i język przekazywane są łącznie. CLIL to przekazywanie nowych treści poprzez język obcy i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem poprzez treści1. Brzmi groźnie i skomplikowanie? Pokażemy, że uczenie tą metodą i wplatanie jej codziennego nauczania, może stać się intuicyjnym i bardzo naturalnym sposobem zarówno nauczania, jak i uczenia się, ze szczególnym naciskiem na komunikację i nabywanie kompetencji przyszłości wśród naszych uczniów. Jednak – jak każda z metod – wymaga od nas zrozumienia i poświęcenia czasu oraz otwarcia na ciągłą naukę. 

POLECAMY

 

Przykłady CLIL-owych lekcji to m.in. zajęcia dotyczące ekologii czy ochrony środowiska, tajemnice kosmosu i planet, elementy sztuki, obliczenia matematyczne czy interkulturowość – otwarcie „okna” na różnorodność języków i kultur na całym świecie.

 

PRAKTYCZNIE, czyli kiedy zaprosić metodę CLIL na swoje zajęcia?

Jeśli chcemy integrować język obcy z innym przedmiotem, oznacza to dla naszych uczniów: zdobywanie nowej wiedzy w jakiejś dziedzinie z jednoczesnym obcowaniem, uczeniem się i używaniem języka obcego. Nie wiąże się to np. z pojawieniem nowego przedmiotu w szkole, CLIL realizujemy na zajęciach językowych. Kto z nas nie uczył po angielsku elementów geografii, matematyki, historii czy biologii? Te dziedziny pojawiają się przecież w każdym podręczniku. Nie chodzi tu jednak 
o zwykłe uczenie się struktur, nabywanie nowego słownictwa czy ćwiczenie zagadnień gramatycznych. Liczy się temat, kontent i komunikacja, a języka uczymy się „przy okazji”, zagłębiając w zawiłości problemu. „Najważniejsze na lekcjach CLIL są nowe treści, np. poznanie zasady działania nowego urządzenia, elementów kultury dalekiego kraju, zasad dobrego wychowania, zrozumienie, dlaczego kobiety w krajach arabskich noszą specyficzne stroje lub wykonanie egzotycznej potrawy itd. Metodę CLIL można wykorzystać w każdej dziedzinie wiedzy – od historii przez kulturę po fizykę i nauki przyrodnicze. Treść musi być ciekawa i aktualna, wówczas język staje się medium, narzędziem służącym do zdobycia nowej, interesującej wiedzy (Janus-Sitarz 2014)”. 

Śmiem twierdzić, iż obecnie największymi specjalistami w prowadzeniu zajęć „w duchu” tej metody są nauczyciele języka obcego zawodowego (JOZ), który obowiązuje w szkołach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Język obcy ukierunkowany zawodowo ma ścisły związek z efektami kształcenia zawodowego – oznacza to, że nauczyciele języka obcego muszą być niejako ekspertami w różnych dziedzinach, takich jak np.: budownictwo, architektura krajobrazu, gastronomia, mechanika samochodowa czy hotelarstwo.

Dlaczego warto zaprzyjaźnić się z metodą CLIL na lekcji języka angielskiego?

Dwutorowość nauczania (język obcy + nauczany przedmiot/dziedzina), czyli uczenie zintegrowane, oznacza dla naszych uczniów przede wszystkim:
▶    wzrost motywacji – uczenie się języka poprzez konkretne tematy i autentyczne zagadnienia z danej dziedziny, wykorzystanie wiedzy i zainteresowań;
▶    pobudzenie wyobraźni, spontaniczności i kreatywności, inicjatywy i przedsiębiorczości;
▶    wiedza staje się narzędziem do dalszego rozwoju, a nie celem samym w sobie; często przekształca się w praktyczne umiejętności, z których uczeń korzysta przez całe życie;
▶    zdobywanie wiedzy z wielu perspektyw, skupienie na pozyskiwaniu i eksploatowaniu merytorycznych informacji przy wykorzystaniu umiejętności językowych, wieloaspektowe podejście do nauczania;
▶    nacisk na różnorodność form pracy z uczniem – wykorzystanie „odwróconego nauczania” (Flipped Classroom), metody projektu, warsztatów czy ścieżek międzyprzedmiotowych na zajęciach językowych.

PBL (Project Based Learning – praca metodą projektu edukacyjnego) jako największy sprzymierzeniec CLIL!

Uczenie się poprzez projekt to najlepszy i najbardziej intuicyjny sposób wdrażania metody CLIL na zajęciach. Tym, co wyróżnia go spośród pozostałych, to przede wszystkim odważne, planowe działanie, interdyscyplinarny charakter, samodzielność podejmowania decyzji przez uczniów oraz zróżnicowane techniki pracy. „Klucz do osiągnięcia sukcesu w nauczaniu CLIL stanowi odpowiedni dobór metod wykorzystanych podczas konkretnej jednostki zajęciowej. Zadaniem nauczyciela jest wywołanie potrzeby zdobycia nowych informacji, rozwiązania problemów, podjęcia konkretnego działania służącego realizacji założonego celu związanego z tematem zajęć. To, co dzieje się na zajęciach, powinno uwzględniać wszystkie kanały percepcji – aktywować wszystkie zmysły do rozwiązywania problemu. Zadania i projekty muszą być dla uczniów na tyle ważne, do tego stopnia atrakcyjne, by w pełni zaangażowali się intelektualnie i emocjonalnie w ich realizację”. 

 

Zadaniem nauczyciela jest wywołanie potrzeby zdobycia nowych informacji, rozwiązania problemów, podjęcia konkretnego działania służącego realizacji założonego celu związanego z tematem zajęć.

 

Podczas zajęć metodą CLIL opartych na pracy projektowej uczeń:
▶    zdobywa bardzo praktyczne umiejętności i kompetencje XXI wieku, które w przyszłości pozwolą odnaleźć się na rynku pracy, np. myśleć samodzielnie i nieschematycznie, pracować w zespole, komunikować się efektywnie z innymi członkami grupy – wszystko po to, aby zaplanować i z powodzeniem wykonywać zadania na czas,
▶    zwiększa swoje kompetencje w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie uczenia się,
▶    uczy się pracy w zespole, efektywnej komunikacji, samodzielnego podejmowania decyzji, interakcji i przetwarzania informacji, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
▶    podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej,
▶    buduje szeroką, czasami specjalistyczną wiedzę na temat różnych dziedzin.

Warto zwrócić uwagę na to, iż wdrażając metodę CLIL w oparciu o pracę projektową, możemy dbać o rozwój osobowości ucznia, wdrażać ich do współpracy, stymulować samodzielne myślenie oraz działanie, a także organizować nauczanie z uwzględnieniem aspektów społecznych. (…) Praca metodą projektu jest idealnym sposobem na zindywidualizow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy