Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

24 listopada 2017

NR 1 (Październik 2017)

Let's CLIL together!
Czyli innowacyjna lekcja języka angielskiego przeprowadzona metodą CLIL – Content and Language Integrated Learning

0 2436

Uczenie za pomocą metody CLIL nie jest nowością na rynku językowym. Pojawiło się we wczesnych latach 90. XX wieku i sukcesywnie wchodzi do kanonu nauczania języka angielskiego na całym świecie. Jako kreatywni  nauczyciele języków obcych powinniśmy szukać sposobów ulepszania i aktywizowania naszych metod nauczania, sprawiać, aby proces nabywania wiedzy stawał się łatwiejszy i bardziej przyjazny dla naszych uczniów. Podstawy CLIL stanowią właśnie o tym.

Główne założenia

Głównym założeniem Content and Language Integrated Learning jest zintegrowanie kształcenia przedmiotowo-językowego, uczenie przedmiotu za pomocą języka obcego, gdzie treści programu nauczania i język przekazywane są łącznie. CLIL to przekazywanie nowych treści poprzez język obcy i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem poprzez treści1. Brzmi groźnie i skomplikowanie? Pokażemy, że uczenie tą metodą i wplatanie jej codziennego nauczania, może stać się intuicyjnym i bardzo naturalnym sposobem zarówno nauczania, jak i uczenia się, ze szczególnym naciskiem na komunikację i nabywanie kompetencji przyszłości wśród naszych uczniów. Jednak – jak każda z metod – wymaga od nas zrozumienia i poświęcenia czasu oraz otwarcia na ciągłą naukę. 

POLECAMY

 

Przykłady CLIL-owych lekcji to m.in. zajęcia dotyczące ekologii czy ochrony środowiska, tajemnice kosmosu i planet, elementy sztuki, obliczenia matematyczne czy interkulturowość – otwarcie „okna” na różnorodność języków i kultur na całym świecie.

 

PRAKTYCZNIE, czyli kiedy zaprosić metodę CLIL na swoje zajęcia?

Jeśli chcemy integrować język obcy z innym przedmiotem, oznacza to dla naszych uczniów: zdobywanie nowej wiedzy w jakiejś dziedzinie z jednoczesnym obcowaniem, uczeniem się i używaniem języka obcego. Nie wiąże się to np. z pojawieniem nowego przedmiotu w szkole, CLIL realizujemy na zajęciach językowych. Kto z nas nie uczył po angielsku elementów geografii, matematyki, historii czy biologii? Te dziedziny pojawiają się przecież w każdym podręczniku. Nie chodzi tu jednak 
o zwykłe uczenie się struktur, nabywanie nowego słownictwa czy ćwiczenie zagadnień gramatycznych. Liczy się temat, kontent i komunikacja, a języka uczymy się „przy okazji”, zagłębiając w zawiłości problemu. „Najważniejsze na lekcjach CLIL są nowe treści, np. poznanie zasady działania nowego urządzenia, elementów kultury dalekiego kraju, zasad dobrego wychowania, zrozumienie, dlaczego kobiety w krajach arabskich noszą specyficzne stroje lub wykonanie egzotycznej potrawy itd. Metodę CLIL można wykorzystać w każdej dziedzinie wiedzy – od historii przez kulturę po fizykę i nauki przyrodnicze. Treść musi być ciekawa i aktualna, wówczas język staje się medium, narzędziem służącym do zdobycia nowej, interesującej wiedzy (Janus-Sitarz 2014)”. 

Śmiem twierdzić, iż obecnie największymi specjalistami w prowadzeniu zajęć „w duchu” tej metody są nauczyciele języka obcego zawodowego (JOZ), który obowiązuje w szkołach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Język obcy ukierunkowany zawodowo ma ścisły związek z efektami kształcenia zawodowego – oznacza to, że nauczyciele języka obcego muszą być niejako ekspertami w różnych dziedzinach, takich jak np.: budownictwo, architektura krajobrazu, gastronomia, mechanika samochodowa czy hotelarstwo.

Dlaczego warto zaprzyjaźnić się z metodą CLIL na lekcji języka angielskiego?

Dwutorowość nauczania (język obcy + nauczany przedmiot/dziedzina), czyli uczenie zintegrowane, oznacza dla naszych uczniów przede wszystkim:
▶    wzrost motywacji – uczenie się języka poprzez konkretne tematy i autentyczne zagadnienia z danej dziedziny, wykorzystanie wiedzy i zainteresowań;
▶    pobudzenie wyobraźni, spontaniczności i kreatywności, inicjatywy i przedsiębiorczości;
▶    wiedza staje się narzędziem do dalszego rozwoju, a nie celem samym w sobie; często przekształca się w praktyczne umiejętności, z których uczeń korzysta przez całe życie;
▶    zdobywanie wiedzy z wielu perspektyw, skupienie na pozyskiwaniu i eksploatowaniu merytorycznych informacji przy wykorzystaniu umiejętności językowych, wieloaspektowe podejście do nauczania;
▶    nacisk na różnorodność form pracy z uczniem – wykorzystanie „odwróconego nauczania” (Fl...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy